Waterbesparende oplossingen van Viega

Volgens het RIVM neemt de vraag naar drinkwater in rap tempo toe. Naar verwachting wordt in 2030 miljoen kubieke meter meer drinkwater verbruikt dan in het ijkjaar 2020. Een groeiend aantal inwoners, een aantrekkende economie en klimaatverandering zijn daar onder meer debet aan. Viega biedt verschillende oplossingen om drinkwater te besparen.

Per dag verbruikt een persoon 128 liter water in huis. Dat moet in 2035 zijn teruggebracht tot 100 liter per dag. Mogelijkheden hiertoe zijn in huis onder meer te vinden in de badkamer en het toilet. In bedrijven en organisaties, zoals hotels, ziekenhuizen en andere prioritaire instellingen kan daarnaast veel drinkwater worden bespaard door slimmer en daarmee minder spoelingen uit te voeren als instrument om legionella te bestrijden. Viega biedt voor beide omgevingen oplossingen.

Zo biedt Viega verschillende Visign bedieningsplaten met zogenaamde hygiënefunctie. Bij deze bedieningsplaten wordt de spoeling van de wc pas gestart wanneer dat nodig is om stagnatie en waterverbruik te voorkomen. Nog eens stapje verder gaat het elektronische gebruikersstation van Viega. Deze is speciaal ontwikkeld voor behoud van de drinkwaterkwaliteit en registreert eventuele stagnatie in de installatie en kritische temperatuurveranderingen. Pas bij afwijkingen wordt er automatisch gespoeld. Dat biedt een aanzienlijke drinkwaterbesparing ten opzichte van spoelsystemen die wekelijks vele kubieke meters water verbruiken zonder dat is vastgesteld of dit inderdaad nodig is. Bij de automatische spoeling door het Viega gebruikersstation worden bovendien de spoelhoeveelheid en de watertemperatuur gedocumenteerd zodat de beheerder van de installatie altijd kan aantonen dat de installatie in gebruik is gebleven.

Naast deze waterbesparende spoeloplossingen biedt Viega ook elektronische regelingen voor het vullen van het bad. Zo kunnen  met de elektronische Multiplex Trio E-badarmaturen de waterhoeveelheid en -temperatuur met één druk op de knop worden bediend. Het vullen van het bad stopt automatisch op het individueel opgeslagen vulniveau; zo wordt er nooit teveel water verbruikt.