Privacyverklaring

Bescherming van persoonsgegevens

Viega verzamelt, bewaart en verwerkt persoonsgegevens alleen voor zover nodig. Indien mogelijk worden uw gegevens anoniem gemaakt. Het verzamelen, opslaan en verwerken van gegevens gebeurt uitsluitend in overeenstemming met de bestaande wetgeving. Viega streeft ernaar uw gegevens zo goed mogelijk te beschermen. De gebruikte veiligheidsmaatregelen stemmen overeen met de best beschikbare technologie. Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld en beschermd tegen onbevoegde of onbedoelde openbaarmaking. Gegevens worden niet zonder uw uitdrukkelijke toestemming gepubliceerd of doorgegeven aan derden.

1. Gegevensverzameling bij toegang via internet

Wanneer u deze website bezoekt, slaat de webserver de toegang op in een logbestand. De volgende gegevens worden opgeslagen totdat ze automatisch worden gewist:

 • IP-adres van uw computer
 • Datum en tijdstip van toegang
 • Datum URL en hoeveelheid opgehaalde gegevens
 • Identificatiegegevens van uw internetbrowser en het besturingssysteem van uw computer
 • Website vanaf dewelke deze website werd geraadpleegd
 • Naam van uw internetprovider
 • Viega kan deze gegevens niet aan een bepaalde persoon toewijzen. De gegevens worden voor statistische doeleinden geanalyseerd en gebruikt om het aanbod te verbeteren.

2. Cookies

Viega gebruikt cookies voor haar internetpagina's omdat ze het gebruik van de site gemakkelijker maken en omdat anders bepaalde functies niet kunnen worden uitgevoerd. Cookies zijn korte tekstinformaties die op uw computer worden opgeslagen.

De zogenaamde "permanente cookies" blijven daarentegen op uw computer staan en stellen Viega in staat u bij uw volgende bezoek te herkennen. U kunt echter voorkomen dat cookies op uw eigen computer worden opgeslagen door de overeenkomstige instellingen in uw browserprogramma te wijzigen.

Naam

Doel

Soort

Duur

PHPSESSID

Een technisch cookie voor het aanbieden van video's via Movingimage24

Sessie

Browsersessie

wt3_eid

Gebruiksstatistieken Webtrekk 

Permanent

Zes maanden

wt3_sid

   

wt_rla

   

CookieHint

   

NSC_wjfhb_xxx. wjfhb.dpn

   

datesFilterQ

   

renderid

   

sessiehubspotutk

   

viega_noticelist_token

   

wt_nbg_Q3

   
hubspotutk Marketing

Identificatie van de bezoeker/gebruiker om dubbele contacten te vermijden in HubSpot

1 jaar

3. Analysehulpmiddel

Een deel van de gegevens die bij het bezoek aan deze website zijn verzameld, wordt gebruikt voor statistische analyse. De hoeveelheid gegevens wordt hieronder beschreven. De gegevens worden alleen doorgegeven aan onze dienstleverancier voor statistieken, Webtrekk GmbH.

Viega maakt gebruik van de diensten van het bedrijf Webtrekk GmbH om statistische gegevens over het gebruik van onze website te verzamelen en ons aanbod dienovereenkomstig te optimaliseren. Webtrekk GmbH is gecertificeerd door TÜV Saarland voor gegevensbeveiliging en Web Controlling Software. Een audit ter plaatse bij Webtrekk in Berlijn en op de hostinglocatie maakt deel uit van de certificering, waarbij het verzamelen en verwerken van trackinggegevens wordt gecontroleerd op naleving van de gegevensbescherming en gegevensbeveiliging.
Deze certificering is gebaseerd op:

 • het eisenpakket voor gegevensbescherming - V1.3,
 • de wettelijke voorschriften inzake gegevensbescherming
 • de principes van IT-beveiliging volgens de huidige stand van techniek in lijn met de IT-basisbescherming volgens BSI en ISO 27000,
 • het testrapport TR00969.
  Tijdens uw bezoek aan onze website wordt bepaalde informatie, die uw browser verzendt, verzameld en geanalyseerd voor onze webcontrolling. De gegevensverzameling gebeurt via een pixel die in elke website is ingebed. De volgende gegevens worden verzameld:
 • Aanvraag (bestandsnaam van het opgevraagde bestand)
 • Browsertype/-versie (bijv.: Internet Explorer 6.0)
 • Browsertaal (bijv.: Duits)
 • besturingssysteem (bijv. Windows XP)
 • interne resolutie van het browservenster
 • Beeldschermresolutie
 • Javascript-activering
 • Java aan/uit
 • Cookies aan/uit
 • Kleurdiepte
 • Referrer URL (eerder bezochte pagina)
 • IP-adres - wordt onmiddellijk geanonimiseerd en na verwerking verwijderd
 • Tijdstip van toegang
 • Klikken

Het IP-adres wordt bij elke serveraanvraag doorgegeven zodat de server weet waarheen het antwoord moet worden verzonden. Iedereen ontvangt het IP-adres van een internetserviceprovider (ISP) zodra hij verbinding maakt met het internet en de ISP kan nagaan welk IP-adres aan welke klant en op welk tijdstip werd toegekend. Zolang het IP-adres opgeslagen is, kan de identiteit van de abonnee theoretisch via de ISP bepaald worden. Wij en onze dienstleverancier voor statistieken slaan het IP-adres daarom alleen op in een verkorte (geanonimiseerde) vorm en gebruiken het uitsluitend voor sessieherkenning, lokalisatie (tot op stadsniveau) en voor het verdedigen tegen aanvallen. Het IP-adres wordt dan onmiddellijk gewist zodat de verzamelde gegevens anoniem zijn en zelfs via de ISP niet meer aan de identiteit van de gebruiker kunnen worden toegewezen.

4. Nieuwsbrief.
U kunt zich aanmelden om onze nieuwsbrief te ontvangen. Hiervoor moet u ons uw e-mailadres doorgeven. De aanvullende inlichtingen worden gebruikt ter optimalisering van de nieuwsbrief. Uw gegevens worden alleen gebruikt voor het versturen van de nieuwsbrief. U kunt zich te allen tijde voor de nieuwsbrief afmelden. U vindt een link hiernaar aan het einde van elke verstuurde nieuwsbrief. Wanneer u op de link klikt, verwijderen wij u van de distributielijst en ontvangt u een bevestiging per e-mail.

U kunt zich bovendien ook afmelden door een e-mail te sturen naar info@viega.nl

5. Overig online aanbod
Vanaf onze website hebt u toegang tot ander online aanbod van ons bedrijf, zoals het leveranciers- en carrièreportaal. Dit aanbod kan onderworpen zijn aan andere verklaringen inzake gegevensbescherming die u kunt vinden op de betreffende pagina.

6. Contactformulier / Verzoek tot terugbellen / Mediadistributeur etc..
U kunt het contactformulier gebruiken om ons uw vragen te sturen. Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend om uw vragen te beantwoorden.

7. Update / Verwijdering van uw persoonlijke gegevens
Als u persoonlijke informatie hebt verstrekt, hebt u de mogelijkheid om deze informatie te allen tijde in te kijken, te wijzigen of te verwijderen door een e-mail te sturen naar datenschutz@viega.de U hebt eveneens het recht om een eenmaal verleende toestemming te allen tijde in te trekken voor de toekomst.

Opgeslagen persoonsgegevens worden verwijderd wanneer u uw toestemming voor de opslag intrekt of wanneer het niet langer nodig is deze gegevens te kennen om te voldoen aan het doel van de opslag. Het verwijderen vindt uiterlijk plaats na het verstrijken van de wettelijke termijnen.