Juridische informatie

Auteursrechten
© Viega Holding GmbH & Co. KG, Attendorn. Alle rechten voorbehouden. Alle foto's, teksten, afbeeldingen, grafieken, tekeningen, video's, films, animaties, geluiden en andere producties van deze website vallen - tenzij anders vermeld - onder het auteursrecht en andere wetten ter bescherming van intellectueel eigendom. Elke namaak en wijziging is verboden. Opslag, reproductie, distributie, overdracht en weergave zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Viega Holding GmbH & Co. KG is uitdrukkelijk verboden. Wij wijzen u er op dat sommige producties op deze website onderworpen zijn aan eigendomsrechten van derden.


Merkgerelateerde rechten
Alle handelsmerken op deze site (logo's, woord- en woord-/beeldmerken) zijn, tenzij anders aangegeven, beschermd handelsmerk van Viega holding GmbH & co. KG en mogen geenszins onder geen enkele vorm door een derde partij worden gebruikt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Viega Holding GmbH & Co. KG.

 Aansprakelijkheid
De inhoud van deze website werd met grote zorg samengesteld. Desalniettemin kunnen wij de actualiteit, juistheid en volledigheid van de informatie en een permanente probleemloze toegang tot de website niet waarborgen. Viega draagt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van websites van derden die gelinkt zijn aan of waarnaar verwezen wordt op deze website. Aansprakelijkheid voor schade als gevolg van licht nalatig plichtsverzuim is uitgesloten voor zover er geen wezenlijke contractuele verplichtingen worden aangetast en er geen schade werd toegebracht aan leven, lichaam of gezondheid. Hetzelfde geldt voor plichtsverzuim door onze wettelijke vertegenwoordigers en/of onderaannemers. Vorderingen op grond van ProdHaftG blijven onverlet.


Afhankelijk van de context verwijst de term "Viega" die op de website viega.de wordt gebruikt naar de Viega Groep, die bestaat uit Viega Holding GmbH & Co KG en haar directe of indirecte dochterondernemingen, ofwel naar het merk Viega. De afzonderlijke ondernemingen van de Viega Groep zijn juridisch gescheiden en onafhankelijke entiteiten en opereren als zodanig zelfstandig. De term "Viega" hoeft dus niet per se te worden opgevat als een verwijzing naar een bepaalde vennootschap van de Viega Groep.