Vakantie: 5 tips voor legionellapreventie

De vakantieperiode staat voor de deur; een periode waarin drinkwaterinstallaties -thuis of op kantoor- langere tijd niet worden gebruikt. Viega zette 5 tips op rij voor legionellapreventie tijdens en na de vakantieperiode.

De legionellabacterie zit in kleine aantallen in (leiding)water en is normaal gesproken niet gevaarlijk. Pas als de bacterie zich vermenigvuldigt en daarna door verneveling in de lucht komt die wij inademen, kan de bacterie voor problemen zorgen. De legionellabacterie vermeerdert zich wanneer het water een temperatuur heeft tussen de 25 en 45 °C en een tijd heeft stilgestaan. De problemen doen zich voor wanneer de bacterie via de luchtwegen binnenkomt. Dat gebeurt meestal via waternevel, zoals die door gebruik van een sproeikop op de douche of de tuinslang ontstaat. Hieronder enkele tips hoe besmetting met de legionellabacterie te voorkomen is

  1. Gebruik iedere week alle warm- en koudwaterkranen.
  2. Is een woning een week of langer niet gebruikt? Spoel dan bij terugkomst eerst het toilet.
  3. Draai vervolgens alle warm- en koudwaterkranen open en laat ze een minuut lang rustig stromen om te voorkomen dat het water vernevelt.
  4. Vergeet ook het tappunt in toilet en de douche goed te spoelen. De kop van de douche kan onder water in een emmer spoelen om te voorkomen dat er waterdamp wordt ingeademd.
  5. Een tuinslang die in de volle zon ligt, kan flink opwarmen. Is de slang langere tijd niet gebruikt, dan kunnen de legionellabacteriën zich snel ontwikkelen. Daarom is het in de zomerperiode handig om een tuinslang - die niet dagelijks wordt gebruikt - eerst te spoelen.