Onderhoud persmachines

Viega persmachines oefenen tijdens de persbewerking een vast ingestelde druk uit. Alleen een dicht hydraulisch systeem zonder olielekkage garandeert de bedrijfsveiligheid en de betrouwbaarheid. Zoals alle elektro-hydraulische gereedschap is ook de persmachine onderhevig aan natuurlijke slijtage. Daarom moet het gereedschap regelmatig worden onderhouden.

Dankzij hun hoge kwaliteit vereisen de persmachines van Viega pas na 4 jaar of 42.000 (Pressgun 6 Plus en Pressgun Picco 6 Plus) of 32.000 (Pressgun 6 en Pressgun Picco 6) persingen onderhoud.

Scroll naar beneden om de volledige onderhoudsintervallen tabel te zien.

Viega Nederland heeft MG Service te Nistelrode aangesteld als het servicecentrum voor het onderhoud aan Viega persmachines. In het servicecentrum worden uitsluitend door fabrieksgecertificeerde monteurs werkzaamheden aan de persmachine uitgevoerd. Zij beschikken over de meest geavanceerde analyseapparatuur, waardoor machines met behulp van de computer snel en nauwkeurig op hun werking en precisie worden gecontroleerd.

Pakketdienst service

Geen tijd om te versturen? Geen probleem. Middels een pakketdienst wordt uw machine en eventuele persbekken bij u opgehaald en binnen een korte termijn weer gebracht. Een duidelijk informatievoorziening houdt u op de hoogte van de status van uw gereedschap. Klik op de link hieronder om online in te vullen.

Tevens kunt u bij het servicecentrum terecht voor verhuur en/of verkoop van Viega machines en persbekken en toebehoren. 

De gegevens van het servicecentrum van de persmachines zijn: 

Registratie service

Heeft u uw Viega persmachine al geregistreerd? Na registratie ontvangt u automatisch een e-mail als het tijd is om uw persmachine te laten keuren. Zo bent u er altijd van verzekerd dat u het juiste persgereedschap gebruikt. Het registreren duurt slechts 1 minuut waarna u vervolgens 1 keer per vier jaar automatisch een reminder voor het onderhoud van uw persmachine ontvangt. 

Registreer uw persmachine

Onderhoudsintervallen van Viega systeempersgereedschap

Pressgun 6 Plus Na 40.000 persbeurten volgt een serviceoproep via het LED display, na nog eens 2.000 persbeurten volgt een veiligheidsuitschakeling. Onderhoud ten laatste na 4 jaar.
Pressgun Picco 6 Plus Na 40.000 persbeurten volgt een serviceoproep via het LED display, na nog eens 2.000 persbeurten volgt een veiligheidsuitschakeling. Onderhoud ten laatste na 4 jaar.
Pressgun 6 Na 30.000 persbeurten volgt een serviceoproep via het LED display, na nog eens 2.000 persbeurten volgt een veiligheidsuitschakeling. Onderhoud ten laatste na 4 jaar.
Pressgun Picco 6 Na 30.000 persbeurten volgt een serviceoproep via het LED display, na nog eens 2.000 persbeurten volgt een veiligheidsuitschakeling. Onderhoud ten laatste na 4 jaar.
Pressgun 5  Na 40.000 persbeurten volgt een serviceoproep via het LED display, na nog eens 2.000 persbeurten volgt een veiligheidsuitschakeling. Onderhoud ten laatste na 4 jaar.
Pressgun 4 E  Na 30.000 persbeurten volgt een serviceoproep via het LED display, na nog eens 2.000 persbeurten volgt een veiligheidsuitschakeling. Onderhoud ten laatste na 4 jaar.
Pressgun 4 B  Na 30.000 persbeurten volgt een serviceoproep via het LED display, na nog eens 2.000 persbeurten volgt een veiligheidsuitschakeling. Onderhoud ten laatste na 4 jaar.
Pressgun Picco  Na 30.000 persbeurten volgt een serviceoproep via het LED display, na nog eens 2.000 persbeurten volgt een veiligheidsuitschakeling. Onderhoud ten laatste na 4 jaar.
Type PT3-AH  Na 20.000 persbeurten volgt een serviceoproep via het LED display, na nog eens 2.000 persbeurten volgt een veiligheidsuitschakeling. Onderhoud ten laatste na 4 jaar.
Type 2  Om de 2 jaar 
Model 2478  Tenminste één keer per jaar. 
Model 2475  Na 20.000 persbeurten volgt een serviceoproep via het LED display. Onderhoud ten laatste na 4 jaar. 

Persbekken

Systeempersbekken, -kettingen, -ringen en moeder- en (zwenk)bekken

Er wordt dringend geadviseerd bij het onderhoud van systeempersgereedschappen ook de systeempersbekken,-kettingen en ringen te laten controleren. Hierbij worden slijtageonderdelen vervangen, perscontouren bijgewerkt en de persbek opnieuw ingesteld. Vanaf 2012 kregen de Viega persbekken geleidelijk een onderhoudssticker waarop de volgende aanbevolen onderhoudsdatum staat.

Het onderhoudsinterval voor de Pressbooster voor Megapress S XL bedraagt 24 maanden.

Catalogus