Sys­teem­pers­ge­reed­schap­pen

Algemeen

Sys­teem­pers­ge­reed­schap­pen

Voor alle Viega perssystemen van DN10–100.

Viega sys­teem­pers­ge­reed­schap­pen kunnen voor alle metalen Viega perssystemen en voor Geopress en PE‑Xc‑​perssystemen worden gebruikt. De innovatieve Viega Persring met zwenkbek maken persverbindingen in de kleinste ruimten mogelijk, zoals in leidingschachten en voorwanden.

De functionele betrouwbaarheid, evenals de betrouwbare afdichting van de Viega perssystemen, hangt af van de functionele en operationele bedrijfszekerheid van de Viega systeempersmachines, zoals de Viega persmachine plus Viega systeempersbekken, -ring ,-ketting en zwenkbekken. Deze Viega sys­teem­pers­ge­reed­schap­pen zijn speciaal ontworpen voor de verwerking van de perssystemen Viega en daarop afgestemd. Viega onderzoekt niet of dit sys­teem­pers­ge­reed­schap kan worden gebruikt voor het persen van andere fabrikanten. Er kan in ieder geval geen uitspraak worden gedaan of er in dergelijke gevallen sprake is van een degelijke verbinding.

Onderhoudsaanwijzingen voor Viega sys­teem­pers­ge­reed­schap­pen:
 • Systeempersmachines
Viega sys­teem­pers­ge­reed­schap bouwen elektrohydraulisch een gedefinieerde druk voor de persing op. Om de daarvoor vereiste betrouwbare werking te bereiken is een dicht hydraulisch systeem zonder olieverliezen, waarbij een natuurlijke slijtage aan zodanig hoog belaste onderdelen onvermijdelijk is, een eerste voorwaarde. Om langdurig een veilige en betrouwbare werking van de sys­teem­pers­ge­reed­schap­pen te waarborgen moeten de gereedschappen regelmatig worden onderhouden. Dit gebeurt doorgaans door middel van verzending naar de door Viega aangewezen servicediensten of bij gelegenheid van verrichtingen ter plekke door de servicediensten bij de gespecialiseerde groothandel.

 • Systeempersbekken, -kettingen, -ringen en moeder- en (zwenk)bekken
Er wordt dringend geadviseerd bij het onderhoud van systeempersmachines ook de systeempersbekken,-kettingen en ringen te laten controleren. Hierbij worden slijtageonderdelen vervangen, perscontouren bijgewerkt en de persbek opnieuw ingesteld. Vanaf 2012 kregen de Viega systeempersbekken geleidelijk een onderhoudssticker waarop de volgende aanbevolen onderhoudsdatum staat.
Jaarlijkse verandering van de kleur van de sticker voor een betere onderscheiding. Een nieuwe sticker wordt na onderhoud door de Viega servicepartner aangebracht.

Viega sys­teem­pers­ge­reed­schap­pen/service-​intervallen:
 • Pressgun 5 (voor DN10–DN100)
LED-​indicatie na 40.000 persingen. Vei­lig­heids­uit­scha­ke­ling na nog eens 2.000 persingen – maar uiterlijk na 4 jaar, afhankelijk welke situatie het eerst optreedt.

 • Pressgun Picco (voor DN10–DN32)
 • Pressgun 4E en 4B (voor DN10–DN100)
LED-​indicatie na 30.000 persingen. Vei­lig­heids­uit­scha­ke­ling na nog eens 2.000 persingen – maar uiterlijk na 4 jaar, afhankelijk welke situatie het eerst optreedt.

 • Type PT3-AH (voor DN10–DN100)
 • Picco (voor DN10–DN32)
 • Type PT3-H/EH (voor DN10–DN100)
LED-​indicatie na 20.000 persingen. Vei­lig­heids­uit­scha­ke­ling na nog eens 2.000 persingen – maar uiterlijk na 4 jaar, afhankelijk welke situatie het eerst optreedt.

 • Type 2 (voor DN10–DN100)
Minstens om de 2 jaar.

 • Viega accu-​persgereedschap model 2478
  (voor d 12–22 en d 14–20)
Minstens één keer per jaar.

 • Viega accu-​persgereedschap model 2475
  (voor DN10–DN100)
LED-​indicatie na 20.000 persingen. Maar uiterlijk na 4 jaar, afhankelijk welke situatie het eerst optreedt.

Door Viega geautoriseerde servicediensten voor sys­teem­ge­reed­schap­pen bieden een verhooge systeemveiligheid.
Voor Nederland is dit:
 • Firma MG Service
Canadabaan 2, 5388 RT Nistelrode
Telefoon: 0412 - 617 299, fax: 0412 - 617 298
info@viega-​service.nl, www.viega-​service.nl

Aanwijzing
Neem uw zorg­vul­dig­heids­plicht in acht en volg deze on­der­houds­aan­wij­zin­gen. Algemeen geldt: veiligheid door onderhoud. Als de aanwijzingen niet in acht worden genomen, kunnen we niet aansprakelijk worden gesteld voor lichamelijk letsel.

De Viega sys­teem­pers­ge­reed­schap­pen (persmachines met de daartoe horende persbekken, -kettingen of -ringen) zijn als volgt onderverdeeld:
 • Picco: persbekken of -ringen voor de accu-​persmachines Picco en Pressgun Picco
 • PT2: persbekken, -kettingen of -ringen voor de persmachines Typ 2 (PT2), PT3-H, PT3-AH, PT3-EH en Pressgun 4E, 4B en 5.

Systeemoverzicht van de metalen persfittingen (PMP)
Profipress; Profipress G; Profipress S
Sanpress; Sanpress Inox; Sanpress Inox G
Prestabo
Easytop

Indien niet aangegeven zijn de Viega zwenkbekken, voor het gebruik van de Viega persringen, als volgt inzetbaar:
P1 (Artikel 622 657) voor Pressgun Picco: tot en met d 32 of d 35 en D¾
Z1 (Artikel 472 733) voor Pressgun 5: tot en met d 32 of d 35 en D¾
Z2 (Artikel 472 740) voor Pressgun 5: alle daarboven voorkomende diameters tot en met aansluitend d 108,0 of D2
Toon meer
Systeempersgereedschappen

Downloads

Data-sheet  (1)
Catalogus  (1)
Brochure  (1)