Niet vergeten: regelmatig spoelen

Nu horecagelegenheden geen bezoekers meer mogen ontvangen en het dagelijkse leven  in veel openbare omgevingen stil komt te liggen, is het goed om even stil te staan bij de drinkwaterkwaliteit. In dit artikel zijn enkele tips voor u samengebracht. 

Onberispelijk, schoon drinkwater is een absolute voorwaarde voor onze gezondheid. Maar drinkwater is bederfelijk. De samenstelling ervan kan in de drinkwaterinstallatie veranderen, bijvoorbeeld door contact met materialen, opwarming of stagnatietijden. Conform het Drinkwaterbesluit is de  beheerder van een drinkwaterinstallatie verantwoordelijk voor de kwaliteit van het drinkwater op de tappunten. Om de kwaliteit te kunnen garanderen, moet iedere installatie dan ook volgens het ontwerp en de voorschriften worden geëxploiteerd. Er mag bijvoorbeeld geen stagnatie optreden die langer dan zeven dagen duurt. In veel gebouwen, zoals scholen, hotels of restaurants zijn door de huidige COVID-19 crisis langere gebruiksonderbrekingen niet of nauwelijks te vermijden. Deze tips bieden dan uitkomst:

  • Is een tappunt langer dan zeven dagen niet gebruikt? Spoel deze dan. 
  • Spoelen is eigenlijk niet meer dan het zorgen voor afname aan het tappunt, d.w.z. dat kranen, douches en toiletten worden gebruikt of handmatig open worden gezet.
  • Heeft u bedrijf een spoelprotocol? Zo niet, dan is het bij langere stilstand raadzaam om zo’n protocol samen te stellen. Het is een handig handvat voor spoelactiviteiten en tegelijkertijd een registratie.
  • Door deze tips met collega’s en bekenden te delen, bewaken we samen de drinkwaterkwaliteit.