Fonterra Base 15/17

Fonterra Base 15/17-vloerverwarming voor gebouwen met grote oppervlaktes vloeren en vensters


Fonterra Base 15/17 is perfect geschikt voor installaties in nieuwe gebouwen met een grote massastroom.

Voor grote oppervlakten staan, naast de flexibele PB-buizen, ook de buistypes PE-Xc en PE-RT voor een bijzonder zuinige temperatuurregeling ter beschikking. Bovendien biedt Fonterra Base 15/17 ideale voorwaarden voor zowel het verwarmen als het koelen van vloeroppervlakken.

Bijzonderheid bij het koelen met oppervlaktesystemen

Om de functie van de oppervlakteverwarming naar koelen over te schakelen, wordt er koud water in het beschikbare buisleidingssysteem gepompt. Hiervoor zijn bij voorkeur combinaties met warmtepompen of putinstallaties heel geschikt. De Fonterra-regelcomponenten zorgen hierbij voor een optimaal binnenklimaat en verhinderen bij het koelen de vorming van condensaat.


Kenmerken en voordelen in detail
 

  • Systeemoppervlakken in de uitvoeringen geïsoleerd (30-2 of ND 11) en niet geïsloeerd (smart)
  • Voor installaties met een grote massastroom in nieuwbouw – verwarmen/koelen
  • Bijzonder bij koelfunctie grote massastroom
  • Geschikt voor cement- en calciumsulfaat-estrik
  • Ontworpen voor twee buisafmetingen en -kwaliteiten
  • Buizen uit polybuteen 15 x 1,5 mm met grote flexibiliteit voor kleine buigstralen, bijzonder bij lage verwerkingstemperaturen; meer dan gemiddeld debiet en laag drukverlies dank zij de optimale wanddikte
  • Buizen uit PE-Xc 17 x 2,0 mm met ingebouwde zuurstofvergrendeling voor gebruik op grote oppervlakken
  • Legraster in stappen van 5,5 cm
  • Diagonaal leggen middels de diagonaalhouder
  • DIN-gecontroleerde systeemveiligheid
Fonterra Base Diagonalverlegung

Afbeelding boven: Voorbeeld van een mogelijke diagonale verlegging.

Meer informatie over dit thema kan u hier downloaden:

Productcatalogus

Fonterra Base 15/17