Drinkwater

Viega zorgt voor drinkwaterkwaliteit van het hoogste niveau

Drinkwaterkwaliteit is een van de belangrijkste competentiegebieden van Viega. De systeemoplossingen van Viega bieden een maximale flexibiliteit en ondersteunen een snelle, veilige en volkomen hygiënische drinkwatervoorziening. Op de volgende pagina's vindt u alle informatie over drinkwater, de verschillende oplossingen van Viega en andere relevante parameters voor drinkwaterkwaliteit.

Op deze pagina's gebruiken we de termen en drinkwater en drinkbaar water.

Drinkbaar water (Potable water)
= water dat al dan niet behandeld is en bestemd is om te drinken, te koken, voedsel en dranken te bereiden of, in het bijzonder, voor andere huishoudelijke doeleinden (bv. persoonlijke hygiëne, reinigen van kleding)

Drinkwater (Drinking water)
= water dat geschikt is voor menselijke consumptie of gebruik, met kwaliteitskenmerken die voldoen aan de wettelijke bepalingen van de EU-richtlijn 98/93EG.