Terugdraaien Terugdraaien

Profipress

Algemeen

Voor stroming geoptimaliseerd persfittingsysteem van koper (99,9% Cu-​DHP), brons of silicium brons voor koperbuizen. Persfitting ter bescherming van het dichtelement, uitgerust met met cilindrische buisgeleiding. Persfittingen vanaf d64,0 met roestvast stalen snijring voor borging van de dichtheid en de mechanische belasting van de verbinding. De perskracht is voor en achter de zitting van het dichtelement. Geschikt voor opbouw- en inbouwinstallaties van stijg- en etageleidingen-​installaties.

Markering
Fabrikant, buismaat, charge, toelatingskenmerken (DVGW), groene stip op persuiteinde, oranje stickers, afneembaar als persindicator vanaf d64,0

 • Toon meer
  Persfittingen met SC‑Contur
  Per ongeluk niet geperste verbindingen vallen daarom gelijk op bij de dichtheidscontrole.
  Viega garandeert het herkennen van niet-​geperste fittingen in de volgende drukbereiken:
  min. waterdruk 0,1 MPa / 1 bar / 14,5 PSI
  max. waterdruk 0,65 MPa / 6,5 bar / 94,3 PSI
  min. luchtdruk: 22 hPa / 22 mbar / 0,3 PSI
  max. luchtdruk: 0,3 MPa / 3 bar / 43,5 PSI

  Dichtelementen
  EPDM (ethyleen-​propyleen-​dieenrubber), zwart, voorgemonteerd

  Diameters
  d12–108,0, maatbeschikbaarheid conform nationale regelgeving

  Gereedschappen
  De veilige werking van Viega persfittingsystemen hangt in eerste instantie af van de storingvrije toestand van de gebruikte persgereedschappen. Om persverbindingen te maken adviseert Viega het gebruik van Viega persgereedschappen. Viega persgereedschap moet regelmatig worden onderhouden door geautoriseerde servicepartners.

  Toepassingsgebied
  Drinkwater
  Verwarming/radiatorenaansluiting
  Regenwater
  Perslucht, inertegassen
  Koelwaterleidingen
  Industriële toepassingen
  Apparatenbouw

  Aanwijzing_normen en toelatingen
  Persfittingen getest conform DVGW-​werkblad W 534 met DVGW-​waarmerk.
  Toelating voor d12–108,0 volgens KIWA K6312.
  Persfittingen geschikt voor koperbuis conform NEN EN 1057 (R290, hard voor sprink­ler­in­stal­la­ties) en DVGW-​werkblad GW 392.
  Raadpleeg bij toepassing in ver­war­mings­in­stal­la­ties de VDI-​richtlijn 2035 en NEN EN 12828.

  Aanwijzing
  Het gebruik van het systeem voor andere dan de beschreven toepassingen en media moet worden afgestemd met Viega! Gedetailleerde informatie over gebruik, beperkingen en nationale normen en richtlijnen vindt u in de productinformatie, hetzij gedrukt of op de Viega website.

  Aanwijzing – beperkingen voor drinkwater
  Het persfittingensysteem Profipress is geschikt voor de aanleg van drink­wa­ter­in­stal­la­ties volgens NEN 1006 en EN 806‑2 met inachtneming van de materiaalkeuze volgens NEN EN 12502‑1 en NEN 50930‑6. Als het voor andere toepassingen wordt gebruikt en u twijfelt over de juiste materiaalkeuze, neem dan contact op met Viega.
  Buizen en fittingen van koper mogen met het oog op een mogelijke overschrijding van de grenswaarden van koperionen volgens het drinkwaterbesluit alleen worden gebruikt als de pH-​waarde ≥ 7,4 is of als bij waarden van pH = 7,0–7,4 de totale hoeveelheid organisch koolstof TOC niet hoger is dan 1,5 mg/l!

  Bedrijfsvoorwaarden voor drinkwater-​installaties
  bedrijfstemperatuur max. 85 °C / 185 °F
  bedrijfsdruk max. 1,6 MPa / 16 bar / 232 PSI

  Bedrijfsvoorwaarden voor ver­war­mings­in­stal­la­ties
  bedrijfstemperatuur max. 110 °C / 230 °F
  bedrijfsdruk max. 1,6 MPa / 16 bar / 232 PSI

  Materialenpersfitting
  Koper: 99,9 % Cu-​DHP
  brons: CC499K
  siliciumbrons: CC246E /­ CuSi4Zn9MnP

  Drukverlies-​calculator
  Web-​applicatie voor eenvoudig en snel bepalen van de buisleidingdiameter voor drinkwater-, verwarmings- en gasleidingen met bijbehorende drukverliestabel over het totale systeem.

  Onder voorbehoud van wijzigingen en fouten!
  De actuele Z- en inbouwmaten en verdere technische informatie zijn te vinden op de Viega website en moeten vóór aanschaf, de planning, de in­stal­la­tie­werk­zaam­he­den en het gebruik worden gecontroleerd. Onze producten worden continu geoptimaliseerd.

  Deze productbeschrijving bevat belangrijke informatie over de keuze van het product of de installatie, de installatie en de inbedrijfstelling, evenals over het beoogde gebruik en, indien nodig, de on­der­houds­maat­re­ge­len. Deze informatie over producten, hun eigenschappen en toe­pas­sings­tech­nie­ken is gebaseerd op de momenteel geldende normen in Europa (bijv. EN) en/of in Duitsland (bijv. DIN/DVGW). Sommige passages in de tekst kunnen betrekking hebben op technische voorschriften in Europa/Duitsland. Deze moeten worden beschouwd als aanbevelingen voor andere landen waar geen overeenkomstige nationale voorschriften bestaan. De relevante nationale wetten, normen, voorschriften, normen en andere technische voorschriften hebben voorrang op de Duitse/Europese richtlijnen van deze productbeschrijving: De hier gepresenteerde informatie is niet bindend voor andere landen en gebieden en dient te worden opgevat als ondersteuning.

Downloads

Onze website maakt gebruik van cookies om het gebruik van de website voor u zo prettig mogelijk te maken, de website te kunnen verbeteren en statistische gegevens te verzamelen. De cookies worden niet gebruikt om gebruikersprofielen aan te maken. Aanvullende informatie vindt u in onze Privacy policy