Wie ontvangt gegevens over u?

Hier komt u te weten aan wie wij gegevens doorgeven, welk doel dit dient en hoe wij bij Viega uw privacy beschermen. Overigens geven wij uw persoonsgegevens alleen door aan derden als:

 • dit noodzakelijk is om onze zakelijke doelen te verwezenlijken, bijv. als wij u in staat stellen om diverse betalingsproviders te gebruiken;
 • u uw toestemming hebt gegeven (bijv. voor gebruik van een externe toepassing);
 • wij daartoe wettelijk of op grond van een gerechtelijk bevel of bevel van overheidswege verplicht zijn.

Wij geven uw persoonsgegevens alleen door aan derden als dit noodzakelijk is om onze zakelijke doelen te verwezenlijken (met name het leveren van de tegenover u verschuldigde diensten), u hiervoor uw toestemming hebt gegeven of wij daartoe wettelijk of op grond van een gerechtelijk bevel of bevel van overheidswege verplicht zijn.

Als wij in het kader van de verwerking van gegevens met externe dienstverleners samenwerken, gebeurt dit in de regel op basis van zogenaamde verwerking in opdracht, waarbij wij verantwoordelijk blijven voor de gegevensverwerking. Wij controleren elk van deze dienstverleners voor aanvang van de overeenkomst en tijdens de looptijd ervan op de door hen getroffen maatregelen voor de bescherming en beveiliging van gegevens. Zo waarborgen we de wettelijk voorgeschreven contractuele afspraken voor het beschermen van persoonsgegevens.

 • Bedrijven van de Viega Groep

  Uw gegevens worden door ons doorgegeven aan andere bedrijven van de Viega Groep om u zo goed mogelijk te ondersteunen, bijv. door middel van services of bezoeken ter plaatse, of voor de afhandeling van klachten of (aan)vragen. Wij houden ons daarbij altijd strikt aan het interne privacybeleid en verwerken uw gegevens altijd alleen voor het doel waarvoor ze zijn verzameld.

 • Betalingsproviders

  Bij gebruik van betaalde functies worden uw betalingsgegevens, zoals creditcard- of bankgegevens, verwerkt door betalingsproviders. 

 • Derde landen

  Gegevens worden uitsluitend aan derde landen overgedragen met inachtneming van de wettelijk vastgelegde voorwaarden voor toelaatbaarheid. Wij dragen uw gegevens alleen aan een derde land over als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst, u hier expliciet toestemming voor hebt gegeven, of er sprake is van een adequaatheidsbesluit overeenkomstig artikel 45 van de AVG of een passende waarborg overeenkomstig artikel 46 van de AVG.

 • Overige categorieën ontvangers

  De hier vermelde overige categorieën van ontvangers zijn slechts een voorbeeld. Over de daadwerkelijke ontvangers wordt u geïnformeerd in de betreffende privacyverklaring.

  • overheidsinstanties en rechtbanken
  • technische dienstverleners
  • hostingdienstverleners
  • e-mailmarketingdienstverleners
  • marketing automation-dienstverleners
  • CRM-dienstverleners
  • softwareontwikkelaars
  • bureaus, bijv. voor het versturen van nieuwsbrieven of het organiseren van wedstrijden
  • dienstverleners voor het verzenden van post (lettershops)
  • dienstverleners in het kader van marktonderzoek en aanbieders van enquêtetools
  • verkoopdienstverleners en callcenters
  • dienstverleners voor reclamecampagnes en -advertenties
  • aanbieders van gebruiksanalysetools
  • samenwerkingspartners
  • andere platformaanbieders in het kader van zgn. “social plug-ins”
  • evenementenpartners
  • groothandelaars
  • vakhandelaars