Informatie over u die wij uit andere bronnen ontvangen

Wij verwerken soms gegevens van u die wij niet direct bij u hebben verzameld. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als een derde ons de informatie verstrekt of als wij deze uit andere bronnen verzamelen.

Wij verwerken ook gegevens die wij niet direct bij u hebben verzameld. Dat is het geval als een gebruiker of klant ons de informatie ter beschikking stelt of als wij de informatie uit andere bronnen verzamelen. In deze gevallen verwerken wij de gegevens steeds in het kader van de uitvoering van een overeenkomst door ons tegenover de betreffende gebruiker of klant en/of om onze gerechtvaardigde belangen te behartigen. Bij dit laatste wegen we ook uw belangen af.

Gegevens van derden

Dit omvat de volgende gegevens, die derden ons ter beschikking stellen:

  • voor- en achternaam
  • e-mailadressen
  • telefoonnummers
  • functie en bedrijf
  • adresgegevens

 

Doel

Wij houden een database bij met bedrijven waarvoor onze producten interessant zijn. Om onze producten en diensten aan nieuwe bedrijven te kunnen aanbieden, verzamelen en verwerken wij hun gegevens.

Bron van de gegevens

De gegevens zijn afkomstig uit openbare bronnen of van professionele adreshandelaars.

Rechtsgrondslag

De rechtsgrondslag voor deze verwerking van persoonsgegevens is ons gerechtvaardigd belang om potentiële klanten te werven (artikel 6, lid 1, sub f) van de AVG).