Informatie die wij op grond van uw bezoek aan Viega websites automatisch ontvangen

Terwijl u het webgebaseerde aanbod van de Viega Groep gebruikt of bezoekt, worden automatisch gegevens van u verzameld door middel van tracking. Hier komt u te weten

 • hoe de tracking plaatsvindt;
 • waarom wij tracking gebruiken (veiligheid waarborgen, onze dienst ter beschikking stellen, het succes van reclame meten en reclame optimaliseren en statistische parameters afleiden).

Als u een van onze websites of een van onze webtoepassingen gebruikt of bezoekt, verzamelen wij tijdens het gebruik of bezoek automatisch gegevens van u. Dit gebeurt met behulp van verschillende tracking-technologieën.

 • Hoe vindt de tracking plaats?

  Aan de ene kant verzamelen wij gegevens van gebruikers op onze server. Aan de andere kant verzamelen wij gegevens via cookies en dergelijke tracking-technologieën op apparaten. Cookies zijn kleine tekstbestanden die bij gebruik van het internet door een webserver van de geopende site op het apparaat van de gebruiker worden opgeslagen. Ze geven informatie over de bezoeken aan de website, de tijd die de gebruiker op de site doorbrengt en gegevens die de gebruiker op de site invoert. Cookies kunnen geen programma’s of schadelijke codes uitvoeren.

  Om u als gebruiker van een van onze toepassingen te kunnen identificeren, maakt Viega gebruik van zogenaamde sessiecookies. Deze slaan een zogenaamd sessie-ID op, waarmee verschillende aanvragen aan u gekoppeld kunnen worden. Daardoor kan uw apparaat worden herkend als u de Viega website of webtoepassing opnieuw gebruikt. De sessiecookies worden verwijderd zodra u uitlogt.

 • Doeleinden van de tracking en uw mogelijkheden om tracking tegen te gaan
  Waarborgen van de veiligheid

  De tracking vindt onder andere plaats om het gerechtvaardigd belang te behartigen om de gebruiker te beschermen en de veiligheid van de gegevens van gebruikers en de Viega websites en toepassingen te waarborgen. Hiervoor slaan wij de volledige verzamelde gegevens maximaal 90 dagen op. Alleen enkele van onze medewerkers met overeenkomstige toegangsrechten hebben toegang tot deze gegevens. De rechtsgrondslag voor deze verwerking van persoonsgegevens is artikel 6, lid 1, sub f) van de AVG.

  Afleiden van statistische parameters

  Wij gebruiken tracking-technologieën bovendien om statistische parameters over het gebruik van ons aanbod af te leiden. De rechtsgrondslag voor deze verwerking van persoonsgegevens is artikel 6, lid 1, sub f) van de AVG. U hebt de mogelijkheid om tracking door derden tegen te gaan.

 • Adobe Analytics & Adobe Target

  Wij maken gebruik van de analysesoftware Adobe Analytics en de personaliseringssoftware Adobe Target om statistische gegevens over het gebruik van de Viega websites en apps te verzamelen en het aanbod op basis daarvan te optimaliseren en te personaliseren.

  Adobe Analytics is een statistiekprogramma dat het gebruik in geanonimiseerde of gepseudonimiseerde vorm registreert en ons in staat stelt een gepseudonimiseerde analyse te maken van het gedrag van gebruikers. Hiervoor wordt door uw browser doorgegeven informatie verzameld en geanalyseerd.

  Wij gebruiken Adobe Target om zogenaamde A/B- en multivariate-tests uit te voeren. Hierbij worden varianten van de website getoond die qua inhoud of vormgeving verschillen. Door het gebruiksgedrag van de varianten te vergelijken, kunnen wij bepalen welke variant beter wordt geaccepteerd door de bezoekers van de website en ons aanbod op basis daarvan optimaliseren. Daarnaast kunnen wij Adobe Target gebruiken om contextspecifieke berichten weer te geven en u te informeren over lopende acties en aanbiedingen.

  Alle analyses worden niet persoonsgebonden, maar in geanonimiseerde of gepseudonimiseerde vorm uitgevoerd. Dat betekent dat persoonlijke identificatiekenmerken worden vervangen door een teken om zo het achterhalen van de betrokkene te voorkomen of aanzienlijk moeilijker te maken.

  Het IP-adres wordt onmiddellijk na verwerking en vóór opslag geanonimiseerd door het laatste octet van het IP-adres te vervangen door nullen. Dit gebeurt vóór de zogenaamde geolocatie, zodat de locatie van uw apparatuur slechts bij benadering kan worden bepaald. De op deze manier bij benadering vastgestelde locatie wordt opgeslagen voor statistische analyse, maar wordt niet samengevoegd met uw IP-adres.

  Categorie

  • IP-adres
  • browserinformatie (talen, versie, instellingen, geïnstalleerde add-ons etc.)
  • technische gegevens over het besturingssysteem en de gebruikte beeldschermresolutie
  • gedrag van gebruikers (kliks en de plekken waarop wordt geklikt)
  • opgeslagen cookies

   

  Een gedetailleerde opsomming van de doorgegeven informatie kunt u vinden op de website van Adobe.

  Cookie-informatie

  In het kader van Adobe Analytics worden ook cookies gebruikt. Cookies zijn kleine tekstbestanden die via uw webbrowser of andere programma’s aan uw apparatuur (bijv. pc, smartphone) worden overgedragen. Ze worden lokaal op uw apparatuur opgeslagen en zijn beschikbaar voor later gebruik.

  Adobe Analytics slaat de volgende cookies op:

  • sessiecookie (voor sessieherkenning, opslagduur: één sessie)
  • permanente cookie (voor het herkennen van nieuwe/vaste klanten: 6 maanden)
  • opt-outcookie (bij bezwaar tegen tracking: 60 maanden)

   

  De gebruiker kan in zijn browserinstellingen vastleggen of cookies mogen worden opgeslagen of niet. Er kan op elk gewenst moment bezwaar worden gemaakt tegen het in de toekomst verzamelen en opslaan van gegevens door Adobe Analytics. Om dit te doen, klikt u op de volgende knop:

  ADOBE ANALYTICS UITSCHAKELEN

  Door op de knop te klikken, wordt op uw gegevensdrager een zogenaamde opt-outcookie opgeslagen. Houd er rekening mee dat bij het verwijderen van alle cookies op uw apparaat ook deze opt-outcookie wordt verwijderd. Dat betekent dat u de opt-outcookie opnieuw moet opslaan als u nog steeds bezwaar wilt maken tegen het verzamelen van gegevens door Adobe Analytics. De opt-outcookie wordt per browser en apparaat opgeslagen. Als u onze website vanuit huis en het werk of met verschillende browsers bezoekt, moet u de opt-outcookie in de verschillende browsers en op de verschillende computers activeren.

  Zichtbaarheid

  De via Adobe Analytics verzamelde gegevens worden verwerkt en onder een pseudoniem opgeslagen in Europese datacentra van onze contractverwerker Adobe Systems Software Ireland Limited, 4-6 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 24, Ierland (hierna “Adobe”). Toegang tot de opgeslagen informatie door de moedermaatschappij van Adobe Systems Software Ireland Limited, Adobe Incorporated, 345 Park Avenue, San Jose, CA 95110-2704, Verenigde Staten, kan echter niet worden uitgesloten. Daarom zijn, rekening houdend met de risico’s voor de gebruikers van onze website, met Adobe Incorporated EU-modelcontractbepalingen gesloten om een adequate garantie te bieden voor gegevensverwerking in niet-Europese landen. 

  Ga naar de website van Adobe Incorporated voor manieren om gegevensverzameling door Adobe volledig uit te schakelen: http://www.adobe.com/nl/privacy/opt-out.html

  Bewaartermijn

  Totdat u de cookie op uw apparaat verwijdert.

  Rechtsgrondslag

  De rechtsgrondslag voor deze verwerking van persoonsgegevens is ons gerechtvaardigd belang om informatie over het gebruik en voor optimalisatie van onze website te verzamelen (artikel 6, lid 1, sub f) van de AVG).

 • Webtrekk Analytics

  Wij maken gebruik van de analysesoftware Webtrekk Analytics om statistische gegevens over het gebruik van de Viega websites en apps te verzamelen en het aanbod op basis daarvan te optimaliseren.

  Webtrekk Analytics is een statistiekprogramma dat het gebruik in geanonimiseerde of gepseudonimiseerde vorm registreert en ons in staat stelt een gepseudonimiseerde analyse te maken van het gedrag van gebruikers. Hiervoor wordt door uw browser doorgegeven informatie verzameld en geanalyseerd. Alle analyses worden niet persoonsgebonden, maar in geanonimiseerde of gepseudonimiseerde vorm uitgevoerd. Dat betekent dat persoonlijke identificatiekenmerken worden vervangen door een teken om zo het achterhalen van de betrokkene te voorkomen of aanzienlijk moeilijker te maken.

  Hiervoor wordt het IP-adres direct na de verwerking en voor het opslaan ervan geanonimiseerd.

  Categorie

  • IP-adres
  • browserinformatie (talen, versie, instellingen, geïnstalleerde add-ons etc.)
  • technische gegevens over het besturingssysteem en de gebruikte beeldschermresolutie
  • gedrag van gebruikers (kliks en de plekken waarop wordt geklikt)
  • opgeslagen cookies

   

  Een gedetailleerde opsomming van de doorgegeven informatie kunt u vinden op de website van Webtrekk.

  Cookie-informatie

  In het kader van Webtrekk Analytics worden ook cookies gebruikt. Cookies zijn kleine tekstbestanden die via uw webbrowser of andere programma’s aan uw apparatuur (bijv. pc, smartphone) worden overgedragen. Ze worden lokaal op uw apparatuur opgeslagen en zijn beschikbaar voor later gebruik.

  Webtrekk slaat de volgende cookies op:

  • sessiecookie (voor sessieherkenning, opslagduur: één sessie)
  • permanente cookie (voor het herkennen van nieuwe/vaste klanten: 6 maanden)
  • opt-outcookie (bij bezwaar tegen tracking: 60 maanden)

   

  De gebruiker kan in zijn browserinstellingen vastleggen of cookies mogen worden opgeslagen of niet. Er kan op elk gewenst moment bezwaar worden gemaakt tegen het in de toekomst verzamelen en opslaan van gegevens door Webtrekk Analytics. Klik hiervoor op de volgende link: https://www.webtrekk.com/de/index/opt-out-webtrekk/abmeldung-vom-tracking. Door de link te bevestigen wordt op uw gegevensdrager een zogenaamde opt-outcookie opgeslagen. Houd er rekening mee dat bij het verwijderen van alle cookies op uw apparaat ook deze opt-outcookie wordt verwijderd. Dat betekent dat u de opt-outcookie opnieuw moet opslaan als u nog steeds bezwaar wilt maken tegen het verzamelen van gegevens door Webtrekk Analytics. De opt-outcookie wordt per browser en apparaat opgeslagen. Als u onze website vanuit huis en het werk of met verschillende browsers bezoekt, moet u de opt-outcookie in de verschillende browsers en op de verschillende computers activeren.

  Zichtbaarheid

  De verzamelde gegevens worden niet aan derden doorgegeven.

  Bewaartermijn

  Totdat u de cookie op uw apparaat verwijdert.

  Rechtsgrondslag

  De rechtsgrondslag voor deze verwerking van persoonsgegevens is ons gerechtvaardigd belang om informatie over het gebruik van de website te verzamelen (artikel 6, lid 1, sub f) van de AVG).

 • Tracking van content en uw mogelijkheden om tracking tegen te gaan
  Tracking van geïntegreerde content van derden

  In enkele toepassingen stellen wij u content van externe aanbieders ter beschikking. Bij deze content hebben wij geen invloed op het soort tracking, omdat de verantwoordelijkheid bij de betreffende oorspronkelijke aanbieder ligt. Desondanks bieden wij u de mogelijkheid om dit soort tracking ten minste binnen de Viega omgeving tegen te gaan.