Informatie die u ons meedeelt

Dit zijn gegevens die wij direct van u ontvangen en informatie die u op Viega websites en microsites invoert of verzendt, bijvoorbeeld:

 • contactgegevens (bijv. telefoonnummer, e-mailadres)
 • adres- en betalingsgegevens
 • toegangsgegevens voor portals en toepassingen (bijv. gebruikersnaam en wachtwoord)
 • berichten, aanmelding voor nieuwsbrief, deelname aan evenementen

Hieronder vallen gegevens die wij direct van u ontvangen, maar ook informatie die u op Viega websites verzendt. Er zijn gegevens die verplicht zijn (en die als zodanig zijn aangegeven) en er zijn gegevens die optioneel zijn.

 • Toegangsgegevens

  U hebt de mogelijkheid om op de Viega website een gebruikersaccount aan te maken. Hiermee kunt u gebruikmaken van het betaalde en gratis aanbod van Viega. Voor het hele aanbod hebt u maar één gebruikersaccount nodig. Afhankelijk van het aanbod waarvan u gebruikmaakt, kan aanvullende informatie worden gevraagd; verplichte informatie is duidelijk aangegeven.

  Categorieën

  • voornaam, achternaam
  • gebruikersnaam
  • adres
  • telefoonnummer
  • e-mailadres

   

  Zichtbaarheid

  Uw toegangsgegevens zijn niet in te zien door derden. Wij zullen deze gegevens in geen enkel geval aan derden doorgeven.

  Bewaartermijn

  Wij verwijderen deze gegevens wanneer u uw gebruikersaccount verwijdert.

  Rechtsgrondslag

  De rechtsgrondslag voor deze verwerking van persoonsgegevens is ofwel uw toestemming (artikel 6, lid 1, sub a) van de AVG) ofwel een overeenkomst (huurovereenkomst voor software of diensten) met u (artikel 6, lid 1, sub b) van de AVG).

 • Nieuwsbrieven

  Wij informeren u graag over nieuwe producten, komende evenementen en nieuws van de Viega bedrijven via onze nieuwsbrieven, die wij samenstellen volgens interessegebieden (bijv. voor installateurs, technisch specialisten, architecten, groothandelaars of nutsbedrijven).

  U kunt uw abonnement op de nieuwsbrief te allen tijde opzeggen. Ook kunt u uw toestemming voor het opslaan van persoonsgegevens te allen tijde intrekken. Daarvoor vindt u in elke nieuwsbrief een link. U kunt zich ook afmelden door een e-mail te sturen naar newsletter@viega.de.

  Categorieën

  • voornaam, achternaam
  • e-mailadres
  • vakgebied
  • IP-adres, datum en tijdstip van registratie

   

  Zichtbaarheid/delen van gegevens

  Onze medewerkers die verantwoordelijk zijn voor het verzenden van de nieuwsbrief kunnen uw gegevens inzien. De verzending en technische ondersteuning van onze nieuwsbrief wordt uitgevoerd door onze partner Mission‹one› GmbH, met adres Messerschmittstraße 7/1, 89231 Neu-Ulm, Duitsland, info@mission-one.dehttps://mission-one.de. Er vindt geen overdracht van uw gegevens plaats naar een land buiten de Europese Economische Ruimte (EER).

  Bewaartermijn

  Wij wissen uw gegevens wanneer u zich voor de laatste nieuwsbrief hebt afgemeld.

  Rechtsgrondslag

  De rechtsgrondslag voor deze verwerking van uw persoonsgegevens en de verzending van de nieuwsbrief is uw toestemming (artikel 6, lid 1, sub a) van de AVG).

  Wij slaan het IP-adres op om misbruik van onze e-maildienst en uw e-mailadres te kunnen traceren en om het door te kunnen geven in geval van verzoeken van rechtshandhavingsinstanties (artikel 6, lid 1, sub c) en f) van de AVG). 

 • Contact

  Als u per e-mail via een contactformulier, een serviceformulier of telefonisch contact met ons opneemt, verwerken wij uw gegevens om uw (aan)vraag af te handelen.

  Categorieën

  • voornaam, naam
  • e-mailadres
  • telefoonnummer

   

  Zichtbaarheid

  Uw optionele gegevens worden alleen aan derden doorgegeven als dit noodzakelijk is om uw (aan)vraag af te handelen.

  Bewaartermijn

  De in dit verband verzamelde gegevens verwijderen wij nadat opslag niet meer noodzakelijk is of we beperken de verwerking ervan – in geval van wettelijke bewaarplichten.

  Rechtsgrondslag

  De rechtsgrondslag voor deze verwerking van persoonsgegevens is ons en uw gerechtvaardigd belang om u een adequaat antwoord op uw (aan)vraag te sturen (artikel 6, lid 1, sub f) van de AVG).

 • Feedback

  Als u ons op eigen initiatief of in het kader van een van onze enquêtes feedback geeft, verwerken wij uw gegevens voor het uitvoeren van de enquête en voor het evalueren en eventueel implementeren van uw feedback.

  Eventueel vragen wij u in het kader van een enquête specifiek toestemming voor het verwerken van uw gegevens.

  Bewaartermijn

  Wij slaan deze gegevens op totdat uw gebruikersaccount wordt verwijderd, tenzij u toestemming hebt gegeven voor verdere verwerking.

  Rechtsgrondslag

  De rechtsgrondslag voor deze verwerking van persoonsgegevens is ofwel uw toestemming (artikel 6, lid 1, sub a) van de AVG) ofwel een overeenkomst met u (artikel 6, lid 1, sub b) van de AVG).

 • Bestellingen

  Als u bestellingen aan ons doorgeeft, verwerken wij uw gegevens voor het afhandelen van de order en voor evaluatiedoeleinden.

  Bewaartermijn

  Wij slaan deze gegevens op totdat het betreffende doel is gerealiseerd, tenzij u toestemming hebt gegeven voor verdere verwerking of wij wettelijk verplicht zijn de gegevens te archiveren.

  Rechtsgrondslag

  De rechtsgrondslag voor deze verwerking van persoonsgegevens is een overeenkomst met u (artikel 6, lid 1, sub b) van de AVG) of een wettelijke verplichting (artikel 6, lid 1, sub c) van de AVG).

 • Deelnemerslijst

  Als u deelneemt aan Viega evenementen en dergelijke, verwerken wij uw gegevens voor het verstrekken van informatie en voor evaluatiedoeleinden.

  In het kader van een deelnemerslijst vragen wij u om specifieke toestemming om uw gegevens openbaar te maken, bijv. om ze aan andere deelnemers door te geven.

  Bewaartermijn

  Wij slaan deze gegevens op totdat het betreffende doel is gerealiseerd, tenzij u toestemming hebt gegeven voor verdere verwerking of wij wettelijk verplicht zijn de gegevens te archiveren.

  Rechtsgrondslag

  De rechtsgrondslag voor deze verwerking van persoonsgegevens is ofwel een specifieke toestemming (artikel 6, lid 1, sub a) van de AVG) ofwel een overeenkomst met u (artikel 6, lid 1, sub b) van de AVG).

 • Videobewaking

  Bij het betreden van het terrein van ons bedrijf, wordt u erop gewezen dat de betreffende gebieden met videocamera’s worden bewaakt.

  Meer informatie vindt u onder videobewaking.

  Bewaartermijn

  Wij slaan deze gegevens maximaal 72 uur op en analyseren deze alleen in verdachte gevallen of in geval van schade.

  Rechtsgrondslag

  De rechtsgrondslag voor deze verwerking van persoonsgegevens is ons gerechtvaardigd belang (artikel 6, lid 1, sub f) van de AVG.