Algemene aanwijzingen

 • Deze privacyverklaring beschrijft de verwerking van gegevens voor het totale aanbod van de Viega Groep.
 • Aanvullende, specifieke privacyverklaringen kunnen van toepassing zijn op individuele producten, diensten of aanbiedingen.
 • Viega GmbH & Co. KG of een van haar dochterondernemingen is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens.
 • Uw contactpersoon bij vragen over gegevensbescherming is onze Data Privacy Manager Benedikt Heintel.
 • Geldigheidsgebied van de privacyverklaring

  De Viega Groep streeft ernaar om door middel van verschillende toepassingen het kopen, installeren en gebruiken van onze producten te verbeteren en te vereenvoudigen. De combinatie van deze toepassingen biedt de gebruiker de best mogelijke gebruikerservaring en de meest uitgebreide functies. Om dit streven te realiseren, biedt Viega de gebruiker onder andere op basis van verzamelde gegevens informatie, aanbiedingen, aanbevelingen en diensten ter beschikking. Tot de toepassingen van de Viega Groep behoren met name platformen en systemen die de vakman bij de inzet en de consument bij het gebruik van Viega producten ondersteunen. Enkele van de Viega toepassingen verschijnen daarbij onder andere merknamen of gebruiken andere Viega websites.

  Deze privacyverklaring geldt voor de hele Viega Groep (inclusief alle toepassingen). Voor enkele toepassingen gelden aanvullende privacyvoorwaarden, die u op de betreffende websites van de toepassingen kunt vinden.

 • Verwerkingsverantwoordelijke

  Tenzij anders aangegeven wordt de Viega Groep vertegenwoordigd door Viega GmbH & Co. KG als verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG. Viega GmbH & Co. KG is daarmee de rechtspersoon die beslist over de doeleinden en middelen voor de verwerking van persoonsgegevens. Onze contactgegevens zijn:

  Viega GmbH & Co. KG

  Viega Platz 1
  57439 Attendorn
  Duitsland

  Tel.: +49 (0) 2722 61-0
  E-mail: webmaster@viega.de

   

  U kunt contact opnemen met onze Data Privacy Manager Benedikt Heintel. Zijn contactgegevens zijn:

  Viega GmbH & Co. KG

  Viega Platz 1
  57439 Attendorn
  Duitsland

  E-mail: privacy@viega.com

 • Verdere verwerking voor een ander doel

  De doeleinden waarvoor we uw persoonsgegevens verwerken, worden beschreven in de paragraaf Algemene informatie over de doeleinden van de gegevensverwerking. Voor zover we uw persoonsgegevens verder willen verwerken voor een ander doel – dus niet voor de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens oorspronkelijk zijn verzameld – zullen wij u hierover opnieuw informeren.

 • Verplichting en noodzaak om persoonsgegevens te verstrekken voor het sluiten van overeenkomsten

  Het verstrekken van persoonsgegevens is wettelijk niet verplicht. Wel dienen de voor het sluiten van overeenkomsten vereiste gegevens zoals naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres te worden opgegeven. Zonder deze gegevens kunnen wij geen overeenkomst met u aangaan. In het kader van de overeenkomst bent u contractueel verplicht om ervoor te zorgen dat de verstrekte gegevens tijdens de gehele looptijd van de overeenkomst juist en volledig zijn. Wij informeren u bij het invoerproces als het verstrekken van persoonsgegevens vereist is (“verplicht veld”). Bij vereiste gegevens heeft het niet verstrekken tot gevolg dat de betreffende dienst niet kan worden geleverd. Bij optionele gegevens heeft het niet verstrekken eventueel tot gevolg dat wij de dienst niet in dezelfde vorm en omvang kunnen leveren.