Terugdraaien Terugdraaien

Fonterra-vloerverwarming

Algemeen

Fonterra-​op­per­vlak­te­tem­pe­ra­tuur­re­ge­lings­sys­teem voor nieuwbouw en renovatie worden gebruikt voor het verwarmen en koelen van privé of commercieel gebruikte ruimten. Dankzij de in vele varianten beschikbare constructie-​elementen met leg- en be­ves­ti­gings­mo­ge­lijk­he­den in vloer-, wand- en plafondconstructies is er extra ruimte voor de vormgeving en het economische gebruik van deze systemen – zonder storende radiatoren.

Fonterra-​leidingsysteem
Meerlagenbuizen en volledig kunststof buizen in de leidingdiameters D12–25 incl. de bijpassende verbindingstechniek.
PB-​buis, flexibel, zuurstofdicht, kleur : rood.
PE‑Xc‑​⁠buis, flexibel, zuurstofdicht, kleur: naturel.
Volkunststof, flexibel, zuurstofdicht, kleur: naturel.
PE‑Xc/Al/PE‑Xc‑​⁠⁠buis, vormstabiel, zuurstofdicht, kleur: wit

 • Toon meer
  Fonterra Base Flat 12:
  Vloerverwarming als natbouwsysteem, extreem dunlagig, met een totale hoogte vanaf 35 mm, verwarmen/koelen, zeer geschikt voor saneringen, buisdiameter 12 mm.

  Fonterra Base 12/15 en 15/17
  Vloerverwarming als natbouwsysteem, verwarmen/koelen, buis­lei­ding­be­ves­ti­gin­gen met noppenplaat, buisdiameter 12, 15, 16, 17 mm.

  Fonterra Tacker
  Vloerverwarming als natbouwsysteem, verwarmen/koelen, buis­lei­ding­be­ves­ti­gin­gen met bevestigingsnagels, buisdiameter 15, 16, 17, 20 mm.

  Fonterra Reno
  Vloerverwarming als droogbouwsysteem, verwarmen, zeer geschikt voor vloerconstructies met lage totale hoogten vanaf 21 mm, buisdiameter 12 mm.

  Fonterra Side 12
  Wandverwarming als droogbouwsysteem, verwarmen/koelen, kant-​en-​klare elementen met geïntegreerde buizen, buisdiameter 12 mm.

  Fonterra Side 12 Clip
  Wandverwarming als natbouwsysteem, verwarmen/koelen, buis­lei­ding­be­ves­ti­gin­gen met clip-​rail, buis-Ø 12 mm.

  Fonterra Top 12
  Verwarmings- en koelplafonds als droogbouwsysteem, verwarmen/koelen, montage in verlaagde plafonds, buis-Ø 12 mm.

  Verdelers en regelstations
  Oppervlakteverwarmings- en wand­ver­war­mings­ver­de­ler en industrieverdeler incl. reservedelen, verdelerkasten en compactregelstations.

  Fonterra Smart Control
  Energiebesparende afzonderlijke regeling voor automatische hydraulische inregeling met bedieningssoftware voor smartphone, tablet en laptop.

  Standaard afzonderlijke regeling
  Ruimtethermostaten, basisunits en stelaandrijvingen voor individuele afzonderlijke regeling.

  Gereedschappen en overige
  Voor de montage van de Fonterra-​wand- en vloer­ver­war­mings­sys­te­men vereiste gereedschappen en hulpmiddelen.

  Aanwijzing
  Gedetailleerde informatie over gebruik, beperkingen en nationale normen en richtlijnen vindt u in de productinformatie, hetzij gedrukt of op de Viega website.

  Fonterra-​Snelselectie
  Web-​applicatie voor eenvoudige en snelle uitvoering en ma­te­ri­aal­hoe­veel­heid­be­re­ke­ning voor op­per­vlak­te­ver­war­mings­sys­te­men.

  Deze productbeschrijving bevat belangrijke informatie over de keuze van het product of de installatie, de installatie en de inbedrijfstelling, evenals over het beoogde gebruik en, indien nodig, de on­der­houds­maat­re­ge­len. Deze informatie over producten, hun eigenschappen en toe­pas­sings­tech­nie­ken is gebaseerd op de momenteel geldende normen in Europa (bijv. EN) en/of in Duitsland (bijv. DIN/DVGW). Sommige passages in de tekst kunnen betrekking hebben op technische voorschriften in Europa/Duitsland. Deze moeten worden beschouwd als aanbevelingen voor andere landen waar geen overeenkomstige nationale voorschriften bestaan. De relevante nationale wetten, normen, voorschriften, normen en andere technische voorschriften hebben voorrang op de Duitse/Europese richtlijnen van deze productbeschrijving: De hier gepresenteerde informatie is niet bindend voor andere landen en gebieden en dient te worden opgevat als ondersteuning.

Downloads

Onze website maakt gebruik van cookies om het gebruik van de website voor u zo prettig mogelijk te maken, de website te kunnen verbeteren en statistische gegevens te verzamelen. De cookies worden niet gebruikt om gebruikersprofielen aan te maken. Aanvullende informatie vindt u in onze Privacy policy