Laat uw persmachine onderhouden
Laat uw persmachine onderhouden

Viega persmachines oefenen tijdens de persbewerking een vast ingestelde druk uit. Alleen een dicht hydraulisch systeem zonder olielekkage garandeert de bedrijfsveiligheid en de betrouwbaarheid. Zoals alle elektro-hydraulische gereedschap is ook de persmachine onderhevig aan natuurlijke slijtage. Daarom moet het gereedschap regelmatig worden onderhouden.

Als erkend onderhoudsbedrijf is MG Service te Nistelrode aangesteld als het servicecentrum voor het onderhoud aan Viega persmachines. In het servicecentrum worden uitsluitend door fabrieksgecertificeerde monteurs werkzaamheden aan persmachine uitgevoerd. Zij beschikken over de meest geavanceerde analyseapparatuur, waardoor machines met behulp van de computer snel en nauwkeurig op hun werking en precisie worden gecontroleerd.

 

Dankzij hun hoge kwaliteit vereisen de persmachines van Viega pas na 4 jaar of 42.000 (Pressgun 5) of 32.000 (Pressgun Picco) persingen onderhoud.
Viega Nederland heeft MG Service te Nistelrode aangesteld als het servicecentrum voor het onderhoud aan Viega persmachines. In het servicecentrum worden uitsluitend door fabrieksgecertificeerde monteurs werkzaamheden aan de persmachine uitgevoerd. Zij beschikken over de meest geavanceerde analyseapparatuur, waardoor machines met behulp van de computer snel en nauwkeurig op hun werking en precisie worden gecontroleerd.


De gegevens van het servicecentrum zijn:


MG Service
Canadabaan 2
5388 RT Nistelrode


T. 0412 - 617 299
F. 0412 - 617 298


E. info@viega-service.nl
W. viega-service.nl

 

Contactpersoon : Mari van Grinsven


Geen tijd om te versturen? Geen probleem. Middels een pakketdienst wordt uw machine en eventuele persbekken bij u opgehaald en binnen een korte termijn weer gebracht. Een duidelijk informatievoorziening houdt u op de hoogte van de status van uw gereedschap. Klik hier om online in te vullen.

 

Tevens kunt u bij het servicecentrum terecht voor verhuur en/of verkoop van Viega machines en persbekken en toebehoren.

Onderhoudsintervallen van Viega systeempersgereedschap

 

Persmachines:         Onderhoudsintervallen

 

Pressgun 5                Na 40 000 persbeurten volgt een serviceoproep via het LED display,
                                     na nog eens 2 000 persbeurten volgt een veiligheidsuitschakeling.
                                     Onderhoud ten laatste na 4 jaar.


Pressgun 4 E            Na 30 000 persbeurten volgt een serviceoproep via het LED display,
Pressgun 4 B            na nog eens 2 000 persbeurten volgt een veiligheidsuitschakeling.
Pressgun Picco        Onderhoud ten laatste na 4 jaar.

 

Type PT3-AH             Na 20 000 persbeurten volgt een serviceoproep via het LED display.
Picco                           Na nog eens 2 000 persbeurten volgt een veiligheidsuitschakeling.
Type PT3-H/EH         Onderhoud ten laatste na 4 jaar.


Type 2                         Om de 2 jaar.


Model 2478               Tenminste één keer per jaar.


Model 2475               Na 20 000 persbeurten volgt een serviceoproep via het LED display.
                                    Onderhoud ten laatste na 4 jaar.


 

Systeempersbekken, -kettingen, -ringen en moeder- en (zwenk)bekken

Er wordt dringend geadviseerd bij het onderhoud van sys­teem­pers­ge­reed­schap­pen ook de systeempersbekken,-kettingen en ringen te laten controleren. Hierbij worden slijtageonderdelen vervangen, perscontouren bijgewerkt en de persbek opnieuw ingesteld. Vanaf 2012 kregen de Viega persbekken geleidelijk een onderhoudssticker waarop de volgende aanbevolen onderhoudsdatum staat.